Vocabulary – Animals

Last updated: May 22nd, 2013

I hope you find this list useful. If there is a mistake in the vocabulary, please let me know! Thanks.

Please see the Vocabulary page for more lists in other categories.

Index

English

French

German

Italian
0

aardvark

oryctérope (m)

Erdferkel (n)

oritteropo (m)
1

alligator / crocodile

alligator (m) / crocodile (m)

Alligator (m) / Krokodil (n)

alligatore (m) /coccodrillo (m)
2

ant

fourmi (f)

Ameise (f)

formica (f)
3

bat

chauve-souris (f)

Fledermaus (f)

pipistrello (m)
4

bear

ours (m)

Bär (m)

orso (m)
5

bee

abeille (f)

Biene (f)

ape (f)
6

bird

oiseau (m)

Vogel (m)

uccello (m)
7

bug

insecte (m)

Wanze (f)

bacarozzo (m)
8

butterfly

papillon (m)

Schmetterling (m)

farfalla (f)
9

cat

chat (m)

Katze (f)

gatto (m)
Index

English

French

German

Italian
10

chicken

poulet (m)

Huhn (n) / Hähnchen (n)

pollo (m)
11

cow

vache (f)

Kuh (f)

vacca (f) / mucca (f)
12

crab

crabe (m)

Krabbe (f) / Krebs (m)

granchio (m)
13

deer

cerf (m) / chevreuil (m)

Hirsch (m)

cervo (m)
14

dog

chien (m)

Hund (m)

cane (m)
15

dolphin

dauphin (m)

Delphin (m) / Delfin (m)

delfino (m)
16

duck

canard (m)

Ente (f)

anatra (f) / papero (m)
17

elephant

éléphant (m)

Elefant (m)

elefante (m)
18

fish

poisson (m)

Fische (f)

pesce (m)
19

fly

mouche (f)

Fliege (f)

mosca (f)
Index

English

French

German

Italian
20

fox

renard (m)

Fuchs (m)

volpe (f)
21

frog

grenouille (f)

Frosch (m)

rana (f)
22

giraffe

girafe (f)

Giraffe (f)

giraffa (f)
23

goat

chèvre (f) / bouc (m)

Ziege (f) / Geiß (f)

capra (f)
24

goose

oie (f)

Gans (f)

oca (m)
25

grasshopper

sauterelle (f)

Heuschrecke (f) / Grashüpfer (m)

cavalletta (f)
26

hippo / hippopotamus

hippopotame (m)

Flusspferd (n) / Nilpferd (n)

ippopotamo (m)
27

horse

cheval (m)

Pferd (n)

cavallo (m)
28

lion

lion (m)

Löwe (m)

leone (m)
29

lobster

homard (m)

Hummer (m)

astice (m) / aragosta (f)
Index

English

French

German

Italian
30

mole

taupe (f)

Maulwurf (m)

talpa (f)
31

monkey

singe (m) / guenon (f)

Affe (m)

scimmia (f)
32

mosquito

moustique (m)

Mücke (f) / Moskito (m)

zanzara (f)
33

mouse

souris (f)

Maus (f)

topo (m) / sorcio (m)
34

parrot

perroquet (m)

Papagei (m)

pappagallo (m)
35

penguin

manchot (m)

Pinguin (m)

pinguino (m)
36

pig

cochon (m) / porc (m) / pourceau (m)

Schwein (n)

maiale (m) / porco (m) / suino (m)
37

polar bear

ours blanc (m) / ours polaire (m)

Eisbär (m) / Polarbär (m)

orso polare (m)
38

python

python (m)

Python (m) / Pythonschlange (f)

pitone (m)
39

rabbit

lapin (m)

Kaninchen (n)

coniglio (m)
Index

English

French

German

Italian
40

rhino / rhinoceros

rhinocéros (m)

Nashorn (n)

rinoceronte (m)
41

salmon

saumon (m)

Lachs (m)

salmone (m)
42

sea horse

hippocampe (m)

Seepferdchen (n)

cavalluccio marino (m) / ippocampo (m)
43

shark

requin (m)

Hai (m) / Haifisch (m)

squalo (m) / pescecane (m)
44

sheep

mouton (m)

Schaf (n)

pecora (f)
45

shrimp

crevette (f)

Garnele (f)

gamberetto (m)
46

sloth

paresseux (m) / aï (m)

Faultier (n)

bradipo (m)
47

snake

serpent (m)

Schlange (f)

serpente (m) / serpe (f) / biscia (f)
48

squirrel

écureuil (m)

Eichhörnchen (n) / Hörnchen (n)

scoiattolo (m)
49

stork

cigogne (f)

Storch (m)

cicogna (f)
Index

English

French

German

Italian
50

swan

cygne (m)

Schwan (m)

cigno (m)
51

tiger

tigre (m)

Tiger (m)

tigre (f)
52

tuna

thon (m)

Thunfisch (m)

tonno (m)
53

turtle / tortoise

tortue (f)

Schildkröte (f)

tartaruga (f)
54

whale

baleine (f)

Wal (m)

balena (f)
55

wolf

loup (m)

Wolf (m)

lupo (m)

Index

Korean

Korean (Transliteration)

Mandarin (Traditional)

Mandarin (Simplified)

Mandarin (Pinyin)
0

땅돼지

ddang dwae ji

土豚

土豚

tǔ tún
1

악어

ag eo

美洲鱷 / 短吻鱷 / 鰐

美洲鳄 / 短吻鳄 / 鰐

měi zhōu è / duǎn wěn 'è / è
2

개미

gae mi

螞蟻

蚂蚁

mǎ yǐ
3

박쥐

bak jwi

蝙蝠

蝙蝠

biān fú
4

gom

魋 / 熊

魋 / 熊

chuí, tuí / xióng
5

beol

蜜蜂

蜜蜂

mì fēng
6

sae

鳥 / 雀

鸟 / 雀

niǎo / què
7

곤충

gon chung

chóng
8

나비

na bi

蝴蝶

蝴蝶

hú dié
9

고양이

go yang i

māo
Index

Korean

Korean (Transliteration)

Mandarin (Traditional)

Mandarin (Simplified)

Mandarin (Pinyin)
10

dak

雞 / 鷄

雞 / 鸡

jī / jī
11

암소

am so

niú
12

ge

螃蟹 / 蟹

螃蟹 / 蟹

páng xiè / xiè
13

사슴

sa seum

鹿

鹿

14

개 / 견 / 구

gae / gyeon / gu

狗 / 犬

狗 / 犬

gǒu / quǎn
15

돌고래

dol go rae

海豚

海豚

hǎi tún
16

오리

o ri

鴨 / 鴨子

鸭 / 鸭子

yā / yā zi
17

코끼리

ko kki ri

象 / 大象

象 / 大象

xiàng / dà xiàng
18

물고기

mulgogi

19

파리

pa ri

蒼蠅 / 蠅

苍蝇/ 蝇

cāng yíng / yíng
Index

Korean

Korean (Transliteration)

Mandarin (Traditional)

Mandarin (Simplified)

Mandarin (Pinyin)
20

여우

ye ou

狐狸

狐狸

hú lí
21

개구리 / 머구리

gae gu ri / meo gu ri

青蛙

青蛙

qīng wā
22

지라프 / 기린

ji ra peu / gi rin

長頸鹿

长颈鹿

cháng jǐng lù
23

염소 / 산양

yeom so / san yang

羊 / 山羊

羊 / 山羊

yáng / shān yáng
24

거위

geo wi

é
25

메뚜기

me ttu gi

蚱蜢 / 螞蚱

蚱蜢 / 蚂蚱

zhà měng / mà zha
26

하마

ha ma

河馬

河马

hé mǎ
27

mal

28

사자

sa ja

獅子 / 獅

狮子 / 狮

shī zi / shī
29

가재

ga jae

龍蝦

龙虾

lóng xiā
Index

Korean

Korean (Transliteration)

Mandarin (Traditional)

Mandarin (Simplified)

Mandarin (Pinyin)
30

두더지

du deo ji

鼴 / 鼴鼠

鼴  / 鼴鼠

yǎn / yǎn shǔ
31

원숭이

won sung i

猴子

猴子

hóu zi
32

모기

mogi

蚊子

蚊子

wén zi
33

생쥐 / 쥐

saeng jwi / jwi

老鼠 / 鼠

老鼠 / 鼠

lǎo shǔ / shǔ
34

앵무새

aeng mu sae

鸚鵡

鹦鹉

yīng wǔ
35

펭귄

peng gwin

企鵝

企鹅

qǐ 'é
36

돼지

dwae ji

zhū
37

흰곰 / 북극곰

huin gom / buk geuk gom

北極熊 / 白熊

北极熊 / 白熊

běi jí xióng / bái xióng
38

파이썬

pa i sseon

蟒 / 巨蟒

蟒 / 巨蟒

mǎng / jù mǎng
39

토끼

to kki

兔子

兔子

tù zi
Index

Korean

Korean (Transliteration)

Mandarin (Traditional)

Mandarin (Simplified)

Mandarin (Pinyin)
40

코뿔소

ko ppul so

犀牛

犀牛

xī niú
41

연어

yeo neo

三文魚 / 鮭魚

三文鱼 / 鲑鱼

sān wén yú / guī yú
42

해마

hae ma

海馬

海马

hǎi mǎ
43

상어

sang eo

鯊魚

鲨鱼

shā yú
44

양 / 면양

yang / myeon yang

羊 / 綿羊

羊 / 绵羊

yáng / mián yáng
45

작은새우

jag eun sae u

蝦 / 毛蝦

虾 / 毛虾

xiā / máo xiā
46

나무늘보

na mu neul bo

懶惰

懒惰

lǎn duò
47

baem

shé
48

다람쥐

da ram jwi

松鼠 / 灰鼠 / 栗鼠

松鼠 / 灰鼠 / 栗鼠

sōng shǔ / huī shǔ / lì shǔ
49

황새

hwang sae

guàn
Index

Korean

Korean (Transliteration)

Mandarin (Traditional)

Mandarin (Simplified)

Mandarin (Pinyin)
50

고니 / 백조

go ni / baek jo

鵠 / 天鵝

鹄 / 天鹅

hú / tiān 'é
51

호랑이 / 범

ho rang i / beom

52

다랑어 / 참다랑어 / 참치

da rang eo / cham da rang eo / cham chi

金槍魚

金枪鱼

jīn qiāng yú
53

거북 / 바다거북

geo buk / pa da geo buk

龜 / 烏龜 / 王八

龟 / 乌龟 / 王八

guī / wū guī / wáng ba
54

고래

go rae

鯨魚

鲸鱼

jīng yú
55

늑대 / 이리

neuk dae / i ri

láng

Index

Portuguese

Russian

Russian (Transliteration)

Spanish

Vietnamese
0

oricterope (m) / porco-da-terra (m)

трубкозуб (m)

trubkozúb (m)

cerdo hormiguero (m)

hút kiến / trút / tê tê
1

aligátor (m) / jacaré (m) / crocodilo (m)

аллигатор (m) / крокодил (m)

alligátor (m) / krokodíl (m)

aligátor (m) / aligator (m) / caimán (m) / cocodrilo (m)

cá sấu
2

formiga (f)

муравей (m)

muravéj (m)

hormiga (f)

kiến
3

morcego (m)

летучая мышь (f) / нетопырь (m)

letúčaja myš’ (f) / netopýrʹ (m)

murciélago (m)

dơi 
4

urso (m)

медведь (m)

medvédʹ (m)

oso (m)

gấu
5

abelha (f)

пчела (f)

pčelá (f)

abeja (f)

ong
6

pássaro (m) / ave (f)

птица (f)

ptíca (f)

pájaro (m) / ave (f)

chim
7

bicho (m)

насекомое (n)

nasekómoje (n)

bicho (m)

bọ 
8

borboleta (f)

бабочка (f) / мотылёк (m) / мотыль (m)

bábočka (f) / motyljók (m) / motýlʹ (m)

mariposa (f)

bươm bướm
9

gato (m)

кошка (f)

kóška (f)

gato (m)

mèo
Index

Portuguese

Russian

Russian (Transliteration)

Spanish

Vietnamese
10

galinha (f)

курица (f)

kúrica (f)

pollo (m)

11

vaca (f)

корова (f)

koróva (f)

vaca (f)

12

caranguejo (m) / siri (m)

краб (m)

krab (m)

cangrejo (m) / jaiba (f)

cua
13

veado (m) / cervo (m)

олень (m)

olénʹ (m)

ciervo (m) / (La. Amer.) venado (m)

hươu / nai
14

cão (m) / cachorro (m)

собака (f) / пёс (m) / (coll) псина (f)

sobáka (f) / pjos (m) / (coll) psína (f)

perro (m)

chó
15

golfinho (m)

дельфин (m)

delʹfín (m)

delfín (m)

cá heo
16

pato (m)

утка (f)

útka (f)

pato (m)

vịt
17

elefante (m)

слон (m)

slon (m)

elefante (m)

voi
18

peixe (m)

рыба (f)

rýba (f)

pescado (m)

19

mosca (f)

муха (f)

múxa (f)

mosca (f)

ruồi
Index

Portuguese

Russian

Russian (Transliteration)

Spanish

Vietnamese
20

raposa (f)

лиса (f)

lisá (f)

zorro (m)

cáo
21

rã (f)

лягушка (f)

ljagúška (f)

rana (f)

ếch
22

girafa (f)

жираф (m)

žiráf (m)

jirafa (f)

hươu cao cổ
23

bode (m) / cabra (f)

коза (f) / козёл (m)

kozá (f) / kozjól (m)

cabra (f) / chivo (m)

24

ganso (m)

гусь (m)

gus’ (m)

ganso (m)

ngỗng
25

gafanhoto (m)

кузнечик (m)

kuznéčik (m)

saltamontes (m)

châu chấu
26

hipopótamo (m)

гиппопотам (m) / бегемот (m)

gippopotám (m) / begemót (m)

hipopótamo (m)

hà mã
27

cavalo (m)

лошадь (f)

lóšad’ (f)

caballo (m)

ngựa
28

leão (m)

лев (m)

(lev) (m)

león

sư tử
29

lagosta (f)

омар (m) / лобстер (m)

omár (m) / lóbstɛr (m)

langosta (f)

tôm hùm
Index

Portuguese

Russian

Russian (Transliteration)

Spanish

Vietnamese
30

toupeira (f)

крот (m)

krot (m)

topo (m)

chuột chủi
31

macaco (m) / símio (m) / mono (m)

обезьяна (f)

obez’jána (f)

mono (m) / simio (m)

khỉ
32

mosquito (m)

комар (m) / москит (m)

komár (m) / moskít (m)

mosquito (m)

muỗi
33

rato (m)

мышь (f)

myšʹ (f)

ratón (m)

chuột
34

papagaio (m)

попугай (m)

popugáj (m)

papagayo (m) / loro (m) / cotorra (f)

vẹt
35

pinguim (m)

пингвин (m)

pingvín (m)

pingüino (m)

chim cánh cụt
36

porco (m) / suíno (m)

свинья (f)

svinʹjá (f)

cerdo (m) / cochino (m) / puerco (m)

lợn / heo 
37

urso-polar (m) / urso-branco (m)

белый медведь (m) / полярный медведь (m)

 bélyj medvéd’ (m) / poljárnyj medvéd’ (m)

oso polar (m) / oso blanco (m)

gấu bắc cực
38

pitão (m)

питон (m)

pitón (m)

pitón (m)

trăn
39

coelho (m)

кролик (m)

królik (m)

conejo (m)

thỏ
Index

Portuguese

Russian

Russian (Transliteration)

Spanish

Vietnamese
40

rinoceronte (m)

носорог (m)

nosoróg (m)

rinoceronte (m)

tê giác
41

salmão (m)

лосось (m) / сёмга (f)

losósʹ (m) / sjómga (f)

salmón (m)

cá hồi
42

cavalo-marinho (m)

морской конёк (m)

morskój konjók (m)

hipocampo (m) / caballito de mar (m)

cá ngựa / hải mã
43

tubarão (m)

акула (f)

akúla (f)

tiburón (m)

cá mập / cá nhám
44

ovelha (f)

овца (f) / овечка (f)

ovcá (f) / ovéčka (f)

oveja (f)

cừu
45

camarão (m)

креветка (f)

krevétka (f)

camarón (m) / gamba (f) / langostino (m)

tôm
46

bicho-preguiça (m) / preguiça (f)

ленивец (m)

lenívec (m)

perezoso (m)

lười
47

cobra (f) / serpente (f)

змея (f)

zmejá (f)

serpiente (f) / culebra (f)

rắn
48

esquilo (m)

белка (f)

bélka (f)

ardilla (f)

sóc 
49

cegonha (f)

аист (m)

áist (m)

cigüeña (f)

Index

Portuguese

Russian

Russian (Transliteration)

Spanish

Vietnamese
50

cisne (m)

лебедь (m)

lébedʹ (m)

cisne (m)

thiên nga
51

tigre (m)

тигр (m)

tigr (m)

tigre (m)

hổ / cọp
52

atum (m)

туне́ц (m)

tunéc (m)

atún (m)

cá ngừ
53

tartaruga (f)

черепаха (f)

čerepáxa (f)

tortuga (f)

rùa
54

baleia (f)

кит (m)

kit (m)

ballena (f)

cá voi
55

lobo (m)

волк (m)

volk (m)

lobo (m)

chó sói
Advertisements